Mezunum
Anasayfa

Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon lisans programının temel hedefi fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere, kuramsal ve uygulama dersleri, mesleki ve akademik proje ve iş deneyimi dersleri yoluyla bilimsel araştırma destekli ve mesleki uygulama tabanlı bir eğitim sunmaktadır.

Bölüm bünyesinde bulunan üç anabilim dalı (Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Anabilim Dalı, Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı) çerçevesinde de akademik çalışmalar, araştırmalar ve lisansüstü eğitim sürdürülmektedir.