FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK ANABİLİM DALI

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK ANABİLİM DALI

PROJELER

İÇ KAYNAKLI PROJELER

Devam Etmekte Olan Projeler

Tamamlanmış Projeler

 1. Karaca, A. (Yürütücü), Necip Demirci, Serhat Sağınç. Ev Hanımlarının Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranışlarının incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 20 Mart 2019 – 20 Kasım 2019.

 2. Canan Koca (Yürütücü), Ayda Karaca, Şevkat Bahar Özvarış, Beyza Canbaz. Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmen kadınların güçlenmelerinde ve toplumsal entegrasyonunda bir sosyal politika aracı olarak fiziksel aktivitenin kullanılması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2018- 2020.

 3. Karaca, A. (Araştırmacı), "Aktif Kampüs": Beytepe Kampüsünde Aktif Ulaşım Yoluyla Fiziksel Aktivitenin Özendirilmesi Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 20 Nisan 2015. 

 

DIŞ KAYNAKLI PROJELER

Devam Etmekte Olan Projeler

 1. Çağlar, E., Özmert Nursel, E., Karabulut, E., Karaca, A., Kirazcı, S. Çelebi, M., Söğüt, M., Küçükkubaş, N. Türk çocuklarının büyüme ve biyolojik olgunlaşma durumlarına göre motor koordinasyon, vücut kompozisyonu, fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve fiziksel benlik algısındaki farklılıkların incelenmesi ve norm değerlerinin oluşturulması. TUBİTAK 1001. 2020-2024

Tamamlanmış Projeler

 1. Çağlar, E., Demirhan, G., Karabulut, E., Karaca, A., Boz, M. Temel Hareket Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Oyun Temelli Eğitim Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocuklarda Algılanan ve Gerçek Motor Beceri Yeterlik Düzeyleri Ile Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi. TUBİTAK 1001. 2021-2023

 

 

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Karaca, A., Demirci, N., Aytar, S. H., Can, S., Yılmaz, V., & Ünver, E. (2023). Validity of Three Hip-Worn Pedometers for Step Counts in a Laboratory Setting. Health Problems of Civilization, 17(1). (ESCI)

 2. Karaca, A., Hazır Aytar, S., Akcan, F., Demirci, N., & Caglar, E. (2023). Predictors of meeting physical activity recommendation before and during COVID-19 pandemic in adults. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 15(2), 1. (ESCI)

 3. Karaca, A., Demirci, N., Yılmaz, V., Hazır Aytar, S., Can, S., & Ünver, E. (2022).Validation of the ActiGraph wGT3X-BT Accelerometer for Step Counts at Five Different Body Locations in Laboratory Settings. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 26(1), 63-72.

 4. Albayrak Kuruoğlu, Y., Sağınç, S., Karaca, A. (2022). Physical activity and sitting durations among employers and employees of microenterprises. Health Problems of Civilization, 16(3), 224-231. (ESCI)

 5. Karaca, A., Demirci, N., Caglar, E & H. K. Unlu. Correlates of Internet addiction in Turkish adolescents, Chıldren And Youth Services Review, 2021, 0190- 7409, 126. 

 6. Demirci, N., Yılmaz, R & Karaca, A. Step count for 7th and 8th grade students in structured and unstructured physical education classes, Physical Activity Review, 2021, 2300-5076, 9, 1, 54-61.

 7. Can, S & Karaca, A. Determination of musculoskeletal system pain, physical activity intensity, and prolonged sitting of university students using smartphone, Bıomedıcal Human Kınetıcs, 2019, 0043-9630, 11, 1, 28-35. 

 8. Caglar, E., Bilgili, N., Karaca, A., Deliceoglu, G. (2017). Screen Time Differences among Turkish University Students as Indicator for Sedentary Lifestyle and Inactivity, Croatian Journal of Education, 19(4). doi.org/10.15516/cje.v19i4.2462 

 9. Can, S., Karaca, A., Arslan, E., & Biernat, E. (2017). Physical Activity Measurement by SWA in Employees: Weekdays and Weekend. Physical Activity Review, 5, 167-175.

 10. Karaca, A., Çaglar, E., Deliceoglu, G., & Bilgili, N. (2016). Physical activity with regard to socio-demographic variables and decisional balance perceptions for exercise among university students. Journal of Physical Education and Sport, 16(3), 932-939.

 11. Karaca, A., Caglar, E., Bilgili, N., & Ayaz, S. (2011). Screen time of adolescents in an economically developing country: the case of Turkey. Annals of human biology, 38(1), 28-33.

 12. Caglar, E., Bilgili, N., Karaca, A., Ayaz, S., & Aşçi, F. H. (2010). The psychological characteristics and health related behavior of adolescents: The possible roles of social physique anxiety and gender. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 741-750.

 13. Karaca, A., Caglar, E., & Cinemre, Ş. (2009). Physical activity levels of the young adults in an economically developing country: The Turkish sample. Journal of Human Kinetics, 22, 91-98.

KİTAPLAR

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Karaca, A. (2017). Fiziksel Aktivite Değerlendirme Yöntemleri. Ankara, Spor Yayınevi ve Kitabevi.

 2. Turan, A., Akı, E., Bumin, G., Tunca Yılmaz, Ö., Karaca, A., Ekici, G., Öksüz, Ç., Anaforoğlu, B., Atasavun Uysal, S., Konuşkan, B., Bıyık, S., Demirok, T., Demirbaş, H., Yiğiter Bayramlar, K., Özyemişçi Taşkıran, Ö., Özal, C. (2014). Engellilerde Fiziksel Aktivite., Demirel, H. Kayıhan, H., Özmert, E.N., Doğan, A. (Ed.), Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi içinde (s.79-92). Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 940, Ankara: Anıl Matbaa