Yandal

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Rekreasyon Bölümü Yan Dal Programı Yönergesi

 

2023-2024 Güz Döneminden itibaren açılması önerilen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Yan Dal Programı’nın amacı, üniversitemizin lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin disiplinler arası bağlantılar kurarak, fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerin dayandığı kavramsal temellere ve uygulamalara ilişkin kavrayışlarına, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Rekreasyon Bölümü Yan Dal Programı’na üniversitemizin 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm programlarından ve Spor Bilimleri Fakültesi’nden başvuru kabul edilmektedir. Yan dal programı, programı açan bölüm ile öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının işbirliği ile yürütülecektir.

 

Danışmanlık

Yan dal Programının amacına uygun yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak için Rekreasyon Bölüm Başkanlığı tarafından Yan Dal Program Koordinatörü atanır.

 

Yan Dal Programının Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Kontenjanlar, her başvuru döneminde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına yazı ile bildirilir ve üniversitemiz akademik takviminde belirtilen tarihlerde fakülte internet sayfasından öğrencilere duyurulur.
 2. Başvurular, ana dal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 6’ncı yarıyılı başında yapılabilir.
 3. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 4. Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel akademik ortalaması en az 2.75 olmalıdır.
 5. Koşulları sağlayan öğrenciler, yan dal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkript ile birlikte akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına başvururlar.
 6. Başvurular Rekreasyon Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilerek ilan edilen kontenjan kadar öğrenci programa kabul edilir. Kabul işlemi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
 7. Yan dal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde, genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir. Ortalamanın eşitliği halinde başvuru yarıyılı dikkate alınmaksızın öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde, Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavında en yüksek Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına sahip olan öğrenciye öncelik verilir.

 

Yan Dal Programının Uygulanma Koşulları

 1. Yan dal başvurusu kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki öğrenciler, Rekreasyon Bölümü programındaki zorunlu derslerden 26 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini tamamlamak zorundadır. Yerel kredi ile mezuniyet kapsamındaki öğrenciler, zorunlu derslerden 14 yerel kredi tamamlamak zorundadır. Rekreasyon Programı’ndan yan dal müfredatı kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki öğrenciler için alınması gereken dersler listesi Tablo 1’de sunulmuştur.
 2. Yan dal başvurusu kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rekreasyon Programı’ndaki zorunlu derslerden 24 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Yerel kredi ile mezuniyet kapsamındaki öğrenciler ise 13 yerel kredi tamamlamak zorundadır. Rekreasyon Programı’ndan yan dal müfredatı kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için alınması gereken dersler listesi Tablo 2’de sunulmuştur. 
 3. Öğrenci, yan dal programında bir yarıyılda en fazla 3 ders alabilir.
 4. Öğrenci, yan dal protokolü ile belirlenmiş olan yan dal müfredatı dışında ders alamaz.

 

Programın uygulanması, danışmanlık, program süresi, ilişik kesme, başarı ve mezuniyet, ulusal ve uluslararası değişim programları, mazeret, izin ve diğer hükümler Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen 10.06.2021 tarihli ve 2021-160 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Program Yönergesi”nde belirtilen hükümlere göre yürütülür.

 

Tablo 1. Rekreasyon Yan dal Programı Ders Listesi (Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki öğrenciler için)

Ders Kodu Ders Adı T P K AKTS Yarıyıl Dönem
REK100 YOGA I 1 2 2 4 I Güz/Bahar
REK117 REKREASYON 2 0 2 5 I Güz
REK134 FİZİKSEL AKTİVİTE ve SAĞLIK 3 0 3 5 II Bahar
REK213 FİZİKSEL AKTİVİTE ve BESLENME 1 2 2 4 III Güz
REK217 ANTRENMAN 3 0 3 4 III Güz
REK224 FITNESS II: KUVVET 1 2 2 4 IV Bahar
TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI   6
TOPLAM ZORUNLU DERS ULUSAL KREDİSİ 14
TOPLAM ZORUNLU AKTS KREDİSİ 26

 

 

Tablo 2.Rekreasyon Yan dal Programı Ders Listesi (Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için)

Ders Kodu Ders Adı T P K AKTS Yarıyıl Dönem
REK100 YOGA I 1 2 2 4 I Güz/Bahar
REK215 FITNESS I: KARDİYOVASKÜLER DAYANIKLILIK 1 2 2 4 III Güz
REK220 REKREASYON LİDERLİĞİ 3 0 3 4 IV Bahar
REK224 FITNESS II: KUVVET 1 2 2 4 IV Bahar
REK319 REKREASYONDA PAZARLAMA ve HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2 4 V Güz
REK300 KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ 1 2 2 4 VI Bahar
TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI   6
TOPLAM ZORUNLU DERS ULUSAL KREDİSİ 13
TOPLAM ZORUNLU AKTS KREDİSİ 24