Anabilim Dalları

Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı 

Anabilim dalı Başkanı: Doç. Dr. H. Hüsrev TURNAGÖL
Egzersizde Beslenme, sağlıgın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sportif performansın optimal düzeye çıkarılmasının temel bileşenleridir. “Egzersiz metabolizması ve beslenme”, beslenmenin ve ergojenik desteğin insan sağlığı ve metabolizması üzerine etkileri kadar vücut kompozisyonu, egzersiz kapasitesi ve sportif performans üzerine etkilerini inceleyen teorik ve uygulamalı bir uzmanlık alanıdır. Bu alandaki lisansüstü araştırmalar beslenme, metabolizma, egzersiz fizyolojisi ve egzersiz biyokimyası alanlarındaki bilginin sentezlenmesini gerektirir. Temel çalısma konuları arasında beslenme ve ergojenik desteğin rekreasyonel katılımdan elit sporculara kadar sportif performansın optimizasyonuna olan etkileri yanı sıra, özel gruplarda (çocuklar, yaslılar, sporcular vb.) metabolik etkilerinin araştırılması yer almaktadır. Başlıca araştırma konuları sunlardır: Egzersiz ve beslenmenin insulin direnci, sedanter yaşam, obezite ve yaşlılık ile ilişkili metabolik sendrom üzerine etkileri; beslenmenin iskelet kası ve adipoz doku düzeyinde egzersize adaptasyon üzerine etkisi; besin alımı ve besin desteklerinin enerji metabolizması ve egzersiz sırasında temel fizyolojik fonksiyonlar üzerine etkisi; egzersiz sonrası besin alımının toparlanma ve performans gelisimi üzerine etkisi. 

Fiziksel Aktivite ve Sağlık Anabilim Dalı 

Anabilim dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayda KARACA
Fiziksel Aktivite ve Sağlık alanı, lisansütü öğrencilere fiziksel aktivitenin değerendirilmesi, ve farklı koşullarda ve gruplar arasında özendirilmesi ile ilişkili teorik ilke ve yöntemler üzerine bilgilerini derinleştirme fırsatı sunar. Fiziksel aktivite katılımı etkileyen faktörler, fiziksel aktivite alıskanlıgının ölçülmesi, saglık ve eğitim politikalarının farklı toplumlarda fiziksel aktiviteyi arttırma yönünde etkinliğinin incelenmesi araştırma konuları arasında yer almaktadır.

Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı 

Anabilim dalı Başkanı: Prof. Dr. Canan KOCA ARITAN
Sporda Sosyal Alanlar araştırma temelli olarak sosyal bilimler alanında teori ve yöntemleri inceler. Spora ve rekreasyonel etkinliklere katılımın sosyal boyutu ile ilgilenen bu arastırma alanı, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, tarih, felsefe, siyaset bilimi, yönetim yanı sıra toplumsal cinsiyet ve medya çalışmaları gibi temel alanları barındıran geniş bir yelpazedeki sosyal bilim dallarıyla ilişkilidir. Toplumda sporun yeri, çok kültürlülük, sosyal eşitsizlik, kültürlerarası analizler ve spor politikaları temel çalışma konularıdır.