Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Uygulama Esasları

 

(ÖNEMLİ!)

Stajınız kapsamında yürütülen SGK işlemleriyle ilgili bilmek istedikleriniz için; SKSDB sayfasında bulunan Sıkça Sorulan Sorulara göz atınız.

 

İlgili dökümanda da belirtildiği üzere zorunlu staj yapacak öğrencilerin, staj eğitimlerine başlamadan (en az 30 gün) önce ;


1) Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre farklı işlemin yapılması gerekecektir. Buna göre;

    a) Eğer aileniz üzerinden ya da herhangi bir sebeple Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyorsanız Ek-4  Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan) Formunu doldurmanız gereklidir.

    b) Eğer herhangi bir sosyal güvence dahilinde değilseniz ve SGK tarafından Genel Sağlık Sigortası borcu yansıtılıyorsa Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan) Formunu doldurmanız gereklidir.

 

2) Öğrenciler (Ek-3) İşyerine Başvuru ve Kabul Formunu işyerine onaylattıktan sonra teslim alacaklardır. İşyeri bu formu almak isterse bir kopyası kendilerine verilebilecektir.

* Öğrenciler Ek-3 ve (Ek-4 veya Ek-5) Formlarını Bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ UYARILAR

* Hazırlanacak olan bilgilerin ve evrakların eksik olması durumunda öğrencilerin sigorta girişlerini yasal olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilere ait bildirim formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

* Kanun gereği geriye dönük giriş işlemi yapılamamaktadır. Öğrencinin staja başlamasından sonra yapılacak bildirimler için sigorta girişi yapılması mümkün olmayacaktır.

* Sigorta işlemlerinizin zamanında yapılması için Fakülte tarafından bu belgelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirmesi gerektiğinden bu işlemleri staja başlamanızdan en az 30 gün önce tamamlamamış olmanız zorunludur.