EGZERSİZDE BESLENME VE METABOLİZMA ANABİLİM DALI

EGZERSİZDE BESLENME VE METABOLİZMA ANABİLİM DALI

PROJELER

İÇ KAYNAKLI PROJELER

Devam Etmekte Olan Projeler

 1. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Günnur Dikmen, İbrahim Türkel, Berkay Özerkliğ, Merve Yılmaz . Akut Yüksek Şiddetli Aralıklı Egzersiz ve Orta Şiddetli Dayanıklılık Egzersizi Sonrası Kandan İzole Edilen Eksozomların HT29 İnsan Kolon ve A549 İnsan Akciğer Kanser Hücre Hatlarında Anti-Kanser Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK 221S348 nolu proje için ek bütçe talebi), Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, Proje No: THD-2023-20523, Devam Eden Proje.

 2. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), İbrahim Türkel, Selin Aktitiz, Melda Acar. Akut Yüksek Şiddetli Aralıklı Egzersiz ve Dayanıklılık Egzersizinin Speksin ve Leptin Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, Proje No: THD-2023-20366. Devam Eden Proje.

Tamamlanan Projeler

 1. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Muhammed M. Atakan, İbrahim Türkel, Berkay Özerkliğ. Sıçanlarda Akut Koşu Egzersizinin Dolaşım ve Periferal Dokularda Speksin Düzeyine Etkisi (TÜBİTAK 221S348 nolu proje için ek bütçe talebi), Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, Proje No: THD-2022-20374, Devam Eden Proje. 2023

 2. Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Muhammed Mustafa Atakan, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar. Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanın Enerji Metabolizması ile İrisin, Preptin, Adropin Düzeyleri Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: 16811. 2023.

 3. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Hüsrev Turnagöl, Haydar A. Demirel, Süleyman Bulut, Selin Aktitiz. Ardışık Günlerde Düşük Doz Sodyum Bikarbonat Tüketiminin Yüksek Şiddetli Uzun Süreli Egzersiz Performansına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: TSA-2020-18686, 2020-2022.

 4. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Hüsrev Turnagöl, Haydar A. Demirel, Süleyman Bulut, Selin Aktitiz, Dilara Kuru. Akut Sodyum Sitrat Tüketiminin Tekrarlı Sprint Performansı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: TYL-2020-18521, 2020-2022.

 5. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Tahir Hazır, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. Postmenopozal Obez Kadınlarda 12 Haftalık Aerobik Egzersizin Serum Osteokalsin Adipositokinler ve Glukoz Dengesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 7280, 2015-2017

 6. Ali Haydar Demirel (Yürütücü) Şenay Akın, Şükran Nazan Koşar (Araştırmacı) Uzun süreli yüzme egzersizinin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası antioksidan savunma mekanizması ve sitokinler üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje no: 014 D01 407 001-501, 17.01.2014 - 30.09.2016.

 7. Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut, Vücut Glikojen Depo Düzeylerinin Akut Egzersiz Metabolizmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Doktora Tez Araştırma Destek Projesi, Proje No: 013D09407001, 2013-2015

 8. Hüseyin Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Tahir Hazır. Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: 529,  2013-2015

 9. Canan Koca (Yürütücü), Şükran Nazan Koşar, Pınar Öztürk, Yasemin Güzel. Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel boyutlarıyla incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 01 Nisan 2013 – 01 Nisan 2014.

 10. Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut (Araştırmacı), Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma Laboratuvarının (EBMAL) Kurulumu – Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Altyapı Projesi, Proje No: 09A407002,  21.07.2009-26.04.2016

DIŞ KAYNAKLI PROJELER

Devam Etmekte Olan Projeler

 1. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Burak Yazgan, Muhammed M. Atakan, Gökhan B. Kubat, İbrahim Türkel, Berkay Özerkliğ. Sıçanlarda Akut Koşu Egzersizinin Dolaşım ve Periferal Dokularda Speksin Düzeyine Etkisi, TÜBİTAK (1002), Proje No: 221S348, ₺44.650 (TL), Devam Eden Proje.

Tamamlanan Projeler

 1. Nazmi Bilir (Yürütücü), Hilal Özcebe, Hande Ünlü, Ayşe Kin İşler, Şükran Nazan Koşar (Araştırmacı). Sağlıklı yaşama davet projesi.  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Yayın No: 60, Proje raporu ISBN: 978-975-455-265-2.  12.09.2013 - 29.08.2016.

 2. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü) Ali Haydar Demirel, Özgür Alan, Şenay Akın. Uzun süreli egzersizin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası kontraktil proteinleri üzerine etkisi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje no: HÜ BAB 0801407001/1693,  01.09.2008 -01.09.2010

 3. H.Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut, Ebru Bodur. Konjuge Linoleik Asit (CLA) Suplementasyonu ile Birlikte Egzersizin Vücut Kompozisyonu ve Kan Lipit Profili Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştirma Kurumu (TÜBİTAK), Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG)-PROJE NO: 104S499 (SBAG-2964), 30.000 USD, 2006.

 

YAYINLAR 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Atakan, M. M., Türkel, İ., Özerkliğ, B., Koşar, Ş. N., Taylor, D. F., Yan, X., & Bishop, D. J. (2024). Small peptides: could they have a big role in metabolism and the response to exercise?. The Journal of Physiology, 602(4), 545-568.

 2. Aktitiz S., Koşar Ş.N., Turnagöl H.H. (2024). The effect of acute and multiday low dose sodium bicarbonate intake on high-intensity endurance exercise performance in male recreational cyclists. European Journal of Applied Physiology. https://doi.org/10.1007/s00421-024-05434-1 

 3. Kuru D., Aktitiz S., Atakan M.M., Kose G., Koşar Ş.N., Turnagöl H.H. (2024). Effect of pre-exercise sodium citrate ingestion on repeated sprint performance in soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research 10-1519. doi: 10.1519/JSC.0000000000004651.

 4. Celik, H., & Bulut, S. (2024). Comparing the effects of akimbo and bent-in-front arm positions on jump metrics: Validity and reliability of a modified 10/5 repeated jump test. Journal of biomechanics, 163, 111945.

 5. Çetiner-Okşin B, Güzel Y, Aktitiz S, Koşar Ş.N., Turnagöl H.H., (2023) Energy balance and energy availability of female basketball players during the preparation period, Journal of the American Nutrition Association, 42:8, 807-813. doi:10.1080/27697061.2023.2183432

 6. Wang, Z., Atakan, M. M., Acar, B., Xiong, R., & Peng, L. (2023). Effects of 4-Week Low-Load Resistance Training with Blood Flow Restriction on Muscle Strength and Left Ventricular Function in Young Swimmers: A Pilot Randomized Trial. Journal of Human Kinetics, 88.

 7. Atakan, M. M., & Atakan, B. (2023). Acute Pilates and plyometric exercise in school-based settings improve attention and mathematics performance in high school students. Sports Medicine and Health Science.

 8. Muhammed M. Atakan, Guzel Y, Shrestha N, Kosar SN, Grgic J, Astorino TA, Turnagol HH, Pedisic Z. (2022) Effects of high-intensity interval training (HIIT) and sprint interval training (SIT) on fat oxidation during exercise: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, (Q1; IF: 18.48)

 9. Aktitiz S, Atakan MM, Turnagöl HH, Koşar ŞN. (2022) Interleukin-6, brain-derived neurotrophic factor, and undercarboxylated osteocalcin responses to single and repeated sessions of high intensity interval exercise. Peptides, (Q2; IF: 3.87) 

 10. Atakan MM, Koşar ŞN, Turnagöl HH. Six sessions of low-volume high-intensity interval exercise improves resting fat oxidation. (2022) International Journal of Sports Medicine, (Q2; IF: 2.99)

 11. Güzel Y, Turnagöl HH, Atakan MM, Bulut S, Hazır T, Koşar ŞN. (2022). Metabolic equivalent of task and the accuracy of resting metabolic rate prediction equations in inactive, healthy postmenopausal women with overweight and obesity. Science & Sports. (Q4; IF: 0.99)

 12. Yanchun Li, Jia Li, Atakan MM, Zhenhuan Wang, Yang Hu, Mostafa Nazif, Navabeh Zarekookandeh, Henry Zhihong Ye, Jujiao Kuang, Alessandra Ferri, Aaron Petersen, Andrew Garnham, David J Bishop, Olivier Girard, Yaru Huang, Xu Yan. (2022) Prescription of a single session of high-intensity interval exercise in hypoxia based on peak power output and blood lactate threshold – A pilot study. Journal of Exercise Science & Fitness, (Q2; IF: 3.46) 

 13. Türkel İ, Özerkliğ B, Atakan MM, Aktitiz S, Koşar ŞN, Yazgan B. (2022) Exercise and Metabolic Health: The Emerging Roles of Novel Exerkines. Current Protein & Peptide Science, (Q3; IF: 3.12)

 14. Guzel Y, Atakan MM, Areta JL, Turnagöl HH, Koşar ŞN. (2022) Ten weeks of low-volume walking training improve cardiometabolic health and body composition in sedentary postmenopausal women with obesity without affecting markers of bone metabolism. Research in Sports Medicine, (Q2; IF: 3.66) – Bu makale şu anda “Epub ahead of print” durumundadır.

 15. Turnagöl H.H., Koşar Ş.N., Güzel Y., Aktitiz S., Atakan M.M. (2022). Nutritional considerations for injury prevention and recovery in combat sports. Nutrients, 14,53. https://doi.org/10.3390/nu14010053.

 16. Turnagöl H.H., Aktitiz S., Kuru D., Korur D.C. (2022). A Comparison of Dietary Acid Load Between Team, Endurance and Strength Sports. Revista Chilena De Nutrición. 49 (3), 309-317.

 17. Atakan, M. M., Li, Y., Koşar, Ş. N., Turnagöl, H. H., & Yan, X. (2021). Evidence-Based Effects of High-Intensity Interval Training on Exercise Capacity and Health: A Review with Historical Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 7201.

 18. Atakan, M. M., Koşar, Ş. N., Güzel, Y., Tin, H. T., & Yan, X. (2021). The Role of Exercise, Diet, and Cytokines in Preventing Obesity and Improving Adipose Tissue. Nutrients, 13(5), 1459.

 19. Atakan, MM, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Nazan Ş. Koşar, Glenn K. McConell, Hüseyin H. Turnagöl. (2020) Six HIIT sessions over just 5 days increases VO2max, endurance capacity and sub-maximal exercise fat oxidation as much as 2 weeks of HIIT sessions, Journal of Sport and Health Science, doi.org/10.1016/j.jshs.2020.06.008.

 20. Li J, Li Y, Atakan MM, et al. The Molecular Adaptive Responses of Skeletal Muscle to High-Intensity Exercise/Training and Hypoxia. Antioxidants (Basel). 2020;9(8):E656. Published 2020 Jul 24. doi:10.3390/antiox9080656

 21. Atakan M. M., ; Karavelioğlu M.B. , Harmancı H,; Cook M., Bulut S. (2018). Short Term Creatine Loading Without Weight Gain Improves Sprint, Agility And Leg Strength Performance In Female Futsal Players. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.11.003

 22. Chuckravanen D., Bulut S., Kürklü B.G., Yapali G. (2018). Review of exercise-induced physiological control models to explain the development of fatigue to improve sports performance and future trend. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.10.017

 23. Azadpour N.., Tartibian B., Koşar Ş.N. (2017). Effects of aerobic exercise training on ACE and ADRB2 gene expression, plasma angiotensin II level, and flow-mediated dilation: a study on obese postmenopausal women with prehypertension. Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, 24(3). (SCI, EF:2.733, Q2)

 24. Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.

 25. Turnagöl H. H. (2016). Body composition and bone mineral density of collegiate American football players. Journal of Human Kinetics, 51(1), 131-140. Doi: 10.1515/hukin-2015-0164131

 26. Kulaksız TN., Koşar ŞN., Bulut S., Güzel Y.,  Willems ME., Hazir T., Turnagol HH (2016). Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes. Nutrients, 8(5), 269; doi:10.3390/nu8050269

 27. Koşar Ş.N. (2016). Associations of lean and fat mass measures with whole body bone mineral content and bone mineral density in female adolescent weightlifters and swimmers. Turkish Journal of Pediatrics, 58(1), 79-85.

 28. Tartibian B., Nouri H., Azadpour N., Koşar Ş.N., Massart A., Filaire E. (2016). Eight weeks judo training increases oxidative stress biomarkers and creatine kinase in male judoka. Indian Journal of Biochemisrty and Biophysics, 52:281-288.

 29. Onarıcı Güngör E., Cerrah A.O., Yılmaz İ., Turnagöl H. H., Goger F, Başer K (2015). Effect of coffee consumption on anaerobic performance. The Swedish Journal of Scientific Research, 2(12), 14-17

 30. Yavuz H.U., Turnagöl H.H., Demirel A.H. (2014). Pre-exercise arginine supplementation increases time to exhaustion in elite male wrestlers. Biology of Sport, 31(3), 187-191. Doi: 10.5604/20831862.1111436

 31. Bulut S., Bodur E., Çolak R., Turnagöl H.H. (2013). Effects of conjugated linoleic acid supplementation and exercise on post-heparin lipoprotein lipase, butyrylcholinesterase, blood lipid profile and glucose metabolism in young men. Chemico- Biological Interactions, 203(1), 323-329. Doi: 10.1016/j.cbi.2012.09.022

 32. Fitzgerald N., Turnagöl H.H., Başoğlu S., Koşar Ş.N. (2013). Gender-specific associations of socioeconomic factors and obesity among urban adults in Turkey. FASEB J, 360-8.

 33. Pense M., Turnagöl H.H. (2011).  Effects of Glycerol-Induced Hyperhydration on Cardiovascular Functions and Endurance Performance in Athletes During the Course of Treadmill Exercise Performed at High Temperatures. World Applied Sciences Journal, 12(7), 1114-1124.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Aktitiz S., Kuru D., Ergün Z., Turnagöl H. (2024). Nutrition Strategies for Single and Multistage Ultramarathon Training and Racing: From Theory to Practice. Turk J Sports Med. (Accepted).

 2. Aktitiz S., Koşar Ş.N., Turnagöl H.H. (2024). Prevelance of Rapid Weight Loss Methods in Combat Sports. Hacettepe Journal of Sport Sciences (Accepted).

 3. Turnagöl H., Aktitiz S., Baltürk Ş.İ., Yakışıklı İ., Erbaş Z. (2023).  Alternative Protein Sources in Sustainable Sports Nutrition. Turk J Sports Med. https://doi.org/10.47447/tjsm.0694

 4. Harmancı, H., Atakan, M. Kayhan, M., Kuru, D., Özyiğit, F., & Küçük, F. (2023). Effect of low-dose acute ribose supplementation prior to and during repeated sprint exercise on anaerobic performance and blood lactate level. Spor Hekimliği Dergisi, 4(1).

 5. Çelik, H., Mavili, C., Yılmaz, E., Ünver, E., Öztürk, F., Bulut, S., ... & Cinemre, Ş. A. (2023). Genç Basketbol Oyuncularında İzometrik Orta Uyluk Çekme Testinin Güvenirliği. Spor Bilimleri Dergisi, 34(2), 59-70.

 6. Güzel Y, Atakan MM, Turnagöl HH, Koşar ŞN. (2022). Association of physical activity level with body composition in 12-14 years old girls and boys in Turkey: A pilot study. Turkish Journal of Sports Medicine.

 7. Turnagöl H., Aktitiz S., Baltürk Ş.İ., Yakışıklı İ., Erbaş Z., Alternative Protein Sources in Sustainable Sports Nutrition. Turk J Sports Med. https://doi.org/10.47447/tjsm.0694

 8. Atakan, M.M., Ünver E., Güzel Y, Aktitiz S., Turnagöl H. Assocıatıon Of Body Composition with Muscle Strength, Drop Jump and Balance Ability In Capoeira Athletes: Pilot Study. Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences 20 (3), 118-127

 9. Aktitiz S., Bulut S., Atakan M.M., Güzel Y., Atabey C., Koşar Ş.N., Turnagöl H., (2021). A Milli Satranç Oyuncularının Toplam Ve Segmental Vücut Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 1-10.

 10. Atakan MM, Aktitiz S, Kayhan M. (2021). COVID-19 versus physical inactivity – a self-reported questionnaire study. Turk J Sports Med.;56(2).67-72

 11. Lökbaş B., Aktitiz S., Koşar Ş.N., Turnagöl H., (2020).  Buz Hokeycilerin Müsabaka Döneminde Beslenme Durumlarının ve Enerji Dengelerinin Değerlendirilmesi, Spor Bilimleri Dergisi. 31(3), 140-151.

 12. Turnagöl H., Aktitiz S., Korur D.C., Kuru D. (2020). Farklı Spor Dallarında Spor ve Enerji İçeceklerinin Kullanımı ve Performansa Etkileri. Spor Bilimleri Dergisi, 31 (1), 29-44.

 13. Aktitiz, S., Yalçın, E., & Göktaş, Z. (2019). Otizm spektrum bozuklukları tedavisinde beslenme yaklaşımları. Sağlık Akademisi Kastamonu, 4(2), 53-69.

 14. Bulut S., Turnagöl H.H. (2018). Glikojen Depolarının ve Sıvı Besin Alımının Egzersiz Sırasında Yağ ve Karbonhidrat Kullanımına Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 46 (1), 27-35.

 15. Bulut S., Turnagöl H.H. (2017). Glikojen Depoları, Antrenman ve Diyet Etkileşimi. Spor Bilimleri Dergisi, , 28 (4), 205-219.

 16. Turnagöl H.H., Koşar Ş.N. (2017). Spor yaralanmalarından korunmada beslenmenin önemi. Turkiye Klinikleri, 3(3):207-13.

 17. Karabudak E., Başoğlu S., Turnagöl H.H., Bedir G.Ö., Türközü D. (2013). Pastacılık ürünlerinin enerji ve besin değerleri ile diyet değişim listelerindeki karşılıklarının değerlendirilmesi. GIDA/The Journal of FOOD, 38(4), 231-238., Doi: 10.5505/gida.2013.69775,

 18. Pense M., Turnagöl H.H. (2010). Gliserol Hiperhidrasyonunun 30°C Sıcaklıkta Dayanıklılık Koşusu Süresince Vücut Sıvı ve Elektrolit Dengesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 50-62.

KİTAPLAR

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Koca C., Koşar Ş.N. Kulaksız T. N., Güzel Y., Öztürk P. (2016).  Kadın Sporcu Üçlemesi, Sim Matbaacılık, Sayfa Sayısı 13, Türkçe

 2. Koşar Ş.N., Kin İşler A. (2015). Sağlıklı Yaşam Rehberi. Bölüm adı: (Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz). Çalışma Bakanlığı Eflal Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 106, ISBN:9789754552249, Türkçe

 3. Turnagöl H.H. (2015). Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi, Bölüm Adı: (Çocuk ve Ergen Sporcularda Beslenme). Akademi Yayınevi, Editör: Özen H., Türkçe (Bilimsel Kitap)

 4. Nacır B., Kudaş S., Borman P., Can F., Erden Z., Kırdı N., Uyanık M., Kunduracılar Z, Koşar Ş.N., Varlı M. (2014)., Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, Bölüm adı: (Yaşlılarda Fiziksel Aktivite) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Editör: Demirel A.H., Kayıhan H., Özmert E.N., Doğan A., Sayfa Sayısı 108, ISBN:9789755904924, Türkçe

 5. Turnagöl H.H., Başoğlu S. (2011). Dopingle Mücadele ve Futbolda Performans Artırma Yöntemleri, Bölüm adı: (Spor İçecekleri ve Performans). Türkiye Futbol Federasyonu, Editör: Atasü T, Yücesir İ, Bayraktar B, Türkçe (Bilimsel Kitap)