Öğretim Görevlileri
Dr. MERVE ALTUN EKİNCİ
Öğretim Görevlisi   (Sporda Sosyal Alanlar ABD)
E-posta : merve.altun@hacettepe.edu.tr
Web Sayfası : avesis.hacettepe.edu.tr/merve.altun
Telefon : +90 (312) 2976890/149
HALİME TEKİN DEDEOĞLU
Öğretim Görevlisi   (Fiziksel Aktivite ve Sağlık ABD)
E-posta : halime@hacettepe.edu.tr
Web Sayfası : avesis.hacettepe.edu.tr/halime
Telefon : +90 (312) 3051439