Laboratuvarlar
  Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma Laboratuvarı

Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma Laboratuvarı lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırmaları yürütmek amacıyla, 2011 yılında 75 metre karelik bir alanda kurulmuştur. Laboratuvarın ilgi alanı, rekreasyonel seviyeden elit seviyeye kadar egzersiz performansının beslenme ile optimize edilmesi yanı sıra değişik gruplarda (yaşlı, sporcu, obez vb.) egzersiz ve beslenmenin sağlıklı yaşam üzerine metabolik etkilerini incelemektir. Bu çerçevede egzersiz ve beslenmenin; hareketsiz yaşam, obezite ve yaşlanmaya eşlik eden insülin direnci, metabolik sendrom ve vasküler yıpranma mekanizmaları üzerine etkileri, iskelet kas dokusu ve adipoz doku başta olmak üzere tüm vücut düzeyinde oluşturduğu adaptasyonlar, egzersiz sonrası toparlanma döneminde alınacak besin kompozisyonunun performans üzerine etki mekanizmaları laboratuvarın başlıca araştırma konularıdır.


 
  Sporda Toplumsal Araştırmalar Laboratuvarı
 //www.stoag.hacettepe.edu.tr

Bu laboratuvar, sporda toplumsal araştırmaları gerçekleştirmekte olan öğretim elemanlarının lisans ve lisansüstü öğrencilerle birlikte ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla 2012 yılında 32 metre karelik bir alanda oluşturulmuştur. Bu alanda yürütülen çalışmaların amacı, toplumsal hayatın önemli bir kültürel pratiği olarak kabul edilen spor, egzersiz ve fiziksel aktiviteyi bütünlüklü bir yaklaşımla anlamaya çalışmaktır. Araştırma konuları arasında toplumsal cinsiyet (kadınların spor ve egzersize katılımı, spor kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği, erkeklikkimliği ve spor), spor sosyolojisi (şiddet ve futbol, erkeklik ve şiddet, toplumsallaşma, spor ve medya, çok kültürlülük) ve spor yönetimi (liderlik ve örgüt kültürü) yer almaktadır.