Aday Öğrenciler

REKREASYON LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

Rekreasyon programının temel hedefi, bireylerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimine ve sağlığının korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip rekreasyon liderleri ve fiziksel aktivite uzmanları yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere kuramsal ve uygulama içerikli derslerle birlikte mesleki ve akademik proje ve iş deneyimi dersleri yoluyla bilimsel araştırma destekli ve mesleki uygulama tabanlı bir eğitim sunulmaktadır.

Eğitim Türü ve Gereklilikleri

4 yıllık tam zamanlı örgün eğitim vermektedir. Lisans derecesi elde etmek için 240 krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Eğitim Dili Türkçedir.

Kazanılan Mesleki Unvan

İlgili mevzuata göre mezunların kullanabilecekleri unvan ve iş tanımları: ‘’Rekreasyon bölümünden mezun olanlar, ‘Rekreasyon Eğitmeni’ unvanı alacaklar. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul/Fakültelerinin Rekreasyon bölümleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına bağlı öğrenci kulüpleri, Milli Eğitim Kurumları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları, Gençlik Merkezleri, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Spor Turizm Sektörü, Sportif Animasyon, Park ve Rekreasyon alanlarında çalışabilecekler. İş tanımları ise, her yaş ve düzeyde, hareket, oyun ve spora dayalı serbest zaman etkinlik hizmetleri” olarak yapılmaktadır.